• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 卡牌
 • 拍卖
 • 交易
 • 区域控制
 • 骰子类
 • 角色扮演
 • 建设
 • 投票
 • 抽象
《风声》居然卖断货了.....
作者: 来源:178 发布时间:2010-03-01 18:20:14

       点击查看原帖>>>

       偶然发现论坛里有玩家反映谍战题材的桌游《风声》居然卖断货了~ 由此看来这款桌游在玩家中的关注度可以见一斑。

        论坛中玩家帖子的内容为:

 “哪都买不到。没想到风声那么热啊。看来风声有望成为第二个“三国杀”。可怜啊,这周又玩不到风声了。

 谁知道上海哪家桌游店有风声啊?”

         有这款游戏的桌游经销商,请及时在论坛发布一下购买信息吧~

相关评论

三国杀

游戏类型:策略类

游戏人数:2-10人

风声

语种:策略类

游戏人数:3-9人

魔兽世界

游戏类型:策略类

游戏人数:2人

崛起

语种:策略类

游戏人数:2-n人

卡坦岛

游戏类型:策略类

游戏人数:3-6人

乐游桌游馆

地区:北京,安慧

消费:20-35

凤凰桌游吧

地区:北京,朝阳

消费:20-30

大魔王桌游

地区:北京,朝阳

消费:20-40

集合石桌游

地区:北京,朝阳

消费:20-35

无限城

地区:北京,西城

消费:30

0